ข่าวสารกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมเเละเผยเเพร่พระศาสนาเเห่งประเทศไทย รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙" โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย สื่อมวลชน พระธรรมวิทยากร ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ