ข่าวสารกิจกรรม พิธีส่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนีย์สถาน ๔ ตำบล รุ่น ๑

พิธีส่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนีย์สถาน ๔ ตำบล รุ่น ๑

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานใน "พิธีส่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนีย์สถาน ๔ ตำบล รุ่น ๑"โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระสงฆ์สมณศักดิ์ สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละ ประชาชน ร่วมในพิธี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวอื่นๆ