ข่าวสารกิจกรรม การประชุมชี้แจงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมชี้แจงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสใน "การประชุมชี้แจงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล รุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมี พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระสงฆ์สมณศักดิ์ สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละ ประชาชน ร่วมในพิธี ณ วัดหัวลำโพง เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ