ข่าวสารกิจกรรม

 ชื่อเรื่อง
การจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ การจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม"ชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑" โดยมี พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
การจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ การจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม"ชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒" โดยมี พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
แสดงข้อมูล 1 - 2 รายการ. จากทั้งหมด 2 รายการ