ข่าวประกาศกองทุนฯ การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศขอรับงบประมาณสนับสนุน ครั้งที่ 2 2562.pdf

1_แบบฟอร์มโครงการ_พระสงฆ์.docx

1_แบบฟอร์มโครงการ_หน่วยงาน องค์กร.docx

ข่าวอื่นๆ