ข่าวประกาศกองทุนฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล  และรายชื่อผู้เดินทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายชื่อผู้เดินทาง รุ่น 1 (พระสงฆ์) .pdf

ประกาศกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 2563.pdf

รายชื่อผู้เดินทาง รุ่น 1 (ฆราวาส).pdf

รายชื่อผู้เดินทางพระสงฆ์-ฆราวาส รุ่นที่ 3 ปี 2563.pdf

รายชื่อ ผู้เดินทางพระสงฆ์-ฆราวาส รุ่นที่ 2 ปี 2563 .pdf

ข่าวอื่นๆ