Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน 4 ตำบล

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชีนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 จำนวน 45 รูป

จำนวนผู้เข้าชม : 23

กลับหน้าแรก