Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)

จำนวนผู้เข้าชม : 17

กลับหน้าแรก