Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ (อาคารที่ทำการแห่งใหม่ รัชดา)

จำนวนผู้เข้าชม : 2756

กลับหน้าแรก