พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี
เบอร์โทรศัพท์087 812 4190
วัด/หน่วยงานวัดสังข์กระจาย
ที่อยู่ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0003/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559