พระมหาพิษณุ รตนโสภโณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาพิษณุ รตนโสภโณ
เบอร์โทรศัพท์092 827 8221
วัด/หน่วยงานวัดราชสิงขร
ที่อยู่ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0006/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559