พระวิชาญ ฐานวีโร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระวิชาญ ฐานวีโร
เบอร์โทรศัพท์062 203 8303
วัด/หน่วยงานวัดอัมพวัน
ที่อยู่ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0062/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559