พระวุฒินันท์ ปญฺญาสิริ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระวุฒินันท์ ปญฺญาสิริ
เบอร์โทรศัพท์086 010 2072
วัด/หน่วยงานวัดยานนาวา
ที่อยู่ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0063/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559