พระมหายุทธพล ญาณวิมโล

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหายุทธพล ญาณวิมโล
เบอร์โทรศัพท์098 198 0069
วัด/หน่วยงานวัดตะพานหิน
ที่อยู่ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0142/2559
วันที่บันทึก21 ตุลาคม 2559