พระอภิสิทธิ์ โรจนญาโณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระอภิสิทธิ์ โรจนญาโณ
เบอร์โทรศัพท์080 051 3708
วัด/หน่วยงานวัดเทวราชกุญชร
ที่อยู่ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0064/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559