พระมหาวรวิทย์ วิชฺชาภินนฺโท

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาวรวิทย์ วิชฺชาภินนฺโท
เบอร์โทรศัพท์098 916 3754
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0054/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559