พระมหาประสงค์ ปุญฺณสิริญาโณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาประสงค์ ปุญฺณสิริญาโณ
เบอร์โทรศัพท์092 481 0361
วัด/หน่วยงานวัดยานนาวา
ที่อยู่ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0010/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559