พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน
เบอร์โทรศัพท์-
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0055/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559