พระมหาอรัญ ฐิตจิตฺโต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาอรัญ ฐิตจิตฺโต
เบอร์โทรศัพท์092 395 2703
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0057/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559