พระมหาสุรชัย ญาณวีรปญฺโญ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาสุรชัย ญาณวีรปญฺโญ
เบอร์โทรศัพท์084 900 3619
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0013/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559