พระมหาจิรพงษ์ จิรธมฺมปญฺโญ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาจิรพงษ์ จิรธมฺมปญฺโญ
เบอร์โทรศัพท์099 897 8124
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0061/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559