พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโส

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหากิตติพงษ์ กิตฺติวํโส
เบอร์โทรศัพท์092 827 8466
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0056/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559