พระมหาสุรเชษฐ์ สุจิตฺโต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาสุรเชษฐ์ สุจิตฺโต
เบอร์โทรศัพท์089 082 3799
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0058/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559