พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ อคฺคปสนฺโน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ อคฺคปสนฺโน
เบอร์โทรศัพท์063 639 3517
วัด/หน่วยงานวัดป่าอ้อ
ที่อยู่ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0331/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559