พระเกรียงศักดิ์ ฐิติสมฺปญฺโณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระเกรียงศักดิ์ ฐิติสมฺปญฺโณ
เบอร์โทรศัพท์089 280 9578
วัด/หน่วยงานวัดต่างตา
ที่อยู่ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0442/2559
วันที่บันทึก13 ตุลาคม 2559