พระมหาชิต ชิตญาโณ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาชิต ชิตญาโณ
เบอร์โทรศัพท์089 479 1599
วัด/หน่วยงานวัดยานนาวา
ที่อยู่ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0009/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559