พระมหาภักดี จารุธมฺโม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาภักดี จารุธมฺโม
เบอร์โทรศัพท์083 359 3661
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0053/2559
วันที่บันทึก18 ตุลาคม 2559