พระครูหิรัญศุภธาดา สิรินฺธโร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระครูหิรัญศุภธาดา สิรินฺธโร
เบอร์โทรศัพท์081 021 1669
วัด/หน่วยงานวัดแม่ฮ้อยเงิน
ที่อยู่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0305/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559