พระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลพระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโร
เบอร์โทรศัพท์080 264 7826
วัด/หน่วยงานวัดหัวลำโพง
ที่อยู่ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

รหัสพระธรรมวิทยากร0012/2559
วันที่บันทึก17 ตุลาคม 2559