ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
1พระมหาปรีดา โพธิสิริวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0001/2559089 073 0958
2พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธีวัดสังข์กระจาย
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
0003/2559087 812 4190
3พระมหาพลกฤษณ์ ฐิตเมธีวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0004/2559082 488 7634
4พระครูสุนทรธรรมพาที วรธมฺวาทีวัดนิมมานนรดี
ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมหานคร 10160
0005/2559080 084 0089
5พระมหาพิษณุ รตนโสภโณวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0006/2559092 827 8221
6พระมหาชิต ชิตญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0009/2559089 479 1599
7พระมหาประสงค์ ปุญฺณสิริญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0010/2559092 481 0361
8พระจรัสพงษ์ กวิสฺสรญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0011/2559087 993 6377
9พระมหาสมบัติ ธีราลงฺกาโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0012/2559080 264 7826
10พระมหาสุรชัย ญาณวีรปญฺโญวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0013/2559084 900 3619
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ