ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
91พระมหาทวี วชิรญาโณวัดตะพานหิน
ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0098/2559087 195 9394
92พระมหาสุวรรณ สุวณฺโณวัดไผ่หลวง
ถนนตะพานหินบางมูลนาก ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0099/2559086 621 3046
93พระมหาสายัญ กตปุญฺโญวัดเขาวัง
ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
0100/2559086 106 3964
94พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณวัดป่าธรรมโสภณ
ถนนราชมนู ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
0101/2559081 947 9357
95พระไพรวัลย์ โชติปญฺโญวัดแสวงหา
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
0102/2559099 198 1430
96พระสมุห์ศุภมิตร เมตฺตาสโยวัดแสวงหา
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
0103/2559098 359 7713
97พระครูสุวรรณกิจสุนทร ฐิตสีโลวัดทองเลื่อน
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
0104/2559089 513 0295
98พระพิสิทธิ์ สุทธิปภาโสวัดมาบตาพุด
ถนนวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
0105/2559080 827 0564
99พระประการ กตปุญฺโญวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
0106/2559081 062 7599
100พระปลัดบุญเจิด สุจิตฺโตวัดกู้
ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0108/2559089 679 9236
แสดงข้อมูล 91 - 100 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ