ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
11พระมหารอด ตีรณปญฺโญวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0014/2559085 677 8634
12พระมหานิต นาคริสฺสโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0015/2559090 909 8646
13พระมหาอโณทัย วชิรญาโณวัดมหาสอน
ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
0016/2559083 334 4194
14พระมหาบุญส่ง ปุญฺญวํโสวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0017/2559092 707 9370
15พระมหาวันเฉลิม ปภสฺสโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0018/2559089 525 2066
16พระมหาวุฒินันท์ กิตฺติวุฑฺโฒวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0019/2559089 887 8313
17พระมหาชนะชัย ปชยาภิภูวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0020/2559085 366 9617
18พระมหาพัฒนา ณฏฐวิริโยวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0021/2559088 042 4915
19พระสมรักษ์ ปภสฺสรเมธีวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0022/2559090 190 7978
20พระณรงค์ชัย ชยาสุโภวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0023/2559084 406 9059
แสดงข้อมูล 11 - 20 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ