ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
21พระมหามนตรี กพฺยาธิปติวัดเทวราชกุญชร
ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0024/2559092 883 6960
22พระมหาวิมล วิมโลวัดเทวราชกุญชร
ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0025/2559095 593 3123
23พระสาริกา ฐิตธมฺโมวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0026/2559083 289 5925
24พระมหาวสันต์ อุชุจาโรวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 21000
0027/2559089 749 6102
25พระดำรงค์ อภิชาโนวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0028/2559090 341 3364
26พระมหาชัยทัต ชยทตเสวีวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0029/2559097 308 6415
27พระมหากฤตวิทย์ กตวิชฺโชวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0030/2559089 678 3587
28พระมหาพลาวัฒน์ เตชปญฺโญวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0031/2559083 301 0134
29พระมหาอัศวิน ขนฺตยาลงฺกาโรวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0032/2559092 556 3763
30พระมหาพิชิตชัย สนฺตมโนวัดบางนาใน
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
0033/2559095 417 0276
แสดงข้อมูล 21 - 30 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ