ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
21พระมหาสุรศักดิ์ ธนปาโลวัดชลประทานรังสฤษดิ์
ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0568/25590896834144
22พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจวัดชลประทานรังสฤษดิ์
ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0120/2559096 312 8287
23พระสุรจิต วชิรญาโณวัดชลอ
ถนนบางกรวย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
0220/2559090 605 4705
24พระมหาดวงเดือน มหาวีโรวัดชัยมงคล
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
0564/25590838269749
25พระใบฎีการัตนะ รตนโชโตวัดชัยมงคล
ถนนพิบูลสวัสดิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
0178/2559086 726 3079
26พระมหาโกมล คุณาถโรวัดชัยศรี
ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
0203/2559088 734 5806
27พระมหาณวัฒน์ กตปุญฺโญวัดชัยศรี
ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพวง จังหวัดขอนแก่น 40140
0431/2559095 261 0492
28พระวีระพงษ์ ถาวรธมฺโมวัดชากลูกหญ้า
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
0421/2559062 503 1191
29พระกฤษณพงษ์ เตชธมฺโมวัดชากลูกหญ้า
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
0422/2559098 505 4301
30พระจเร ธมมจิตโตวัดชีผ้าขาว
ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0226/2559094 450 8896
แสดงข้อมูล 21 - 30 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ