ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
41พระมหาภานุมาศ ภานุรํสีวัดบุญรอดธรรมาราม
ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
0044/2559083 322 2757
42พระสมุห์ณัฐิวุฒิ ปภากโรวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0045/2559090 424 7672
43พระประจักร์ ปริปุณฺโณวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0046/2559093 030 8824
44พระมหาเอกสิทธิ์ วชิรปญฺโญวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0047/2559089 532 1188
45พระมหาศุภโชค ธีรปญฺโญวัดสวนพลู
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0048/2559094 662 9599
46พระมหานพดล วิสุทฺธิญาโณวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0049/2559089 216 0887
47พระมหาภาณุเวช ธีรงฺกุโรวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0050/2559082 002 1458
48พระมหากฤตชย กนฺตาโภวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0051/2559083 922 4484
49พระมหาเฉลิมพันธ์ ญาณวรินฺโทวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0052/2559083 215 8774
50พระมหาภักดี จารุธมฺโมวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0053/2559083 359 3661
แสดงข้อมูล 41 - 50 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ