ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
41พระมหาชนะชัย ปชยาภิภูวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0020/2559085 366 9617
42พระประจักร์ ปริปุณฺโณวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0046/2559093 030 8824
43พระมหาพลกฤษณ์ ฐิตเมธีวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0004/2559082 488 7634
44พระมหาปรีดา โพธิสิริวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0001/2559089 073 0958
45พระมหาพัฒนา ณฏฐวิริโยวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0021/2559088 042 4915
46พระมหากฤตวิทย์ กตวิชฺโชวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0030/2559089 678 3587
47พระมหาชัยทัต ชยทตเสวีวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0029/2559097 308 6415
48พระมหาบุญสี อภิวโรวัดด้ามพร้า ชยางกูร
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
0270/2559061 943 4681
49พระสมพงษ์ พนฺธมุตฺโตวัดตลุกหิน
ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
0311/2559088 291 4287
50พระมหาทวี วชิรญาโณวัดตะพานหิน
ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0098/2559087 195 9394
แสดงข้อมูล 41 - 50 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ