ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
51พระครูสุธรรมวชิรสาทร อารยธมฺโมวัดบาง
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร 62000
0374/2559080 515 1001
52พระครูสุนทรธรรมพาที วรธมฺวาทีวัดนิมมานนรดี
ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมหานคร 10160
0005/2559080 084 0089
53พระครูสุวรรณกิจสุนทร ฐิตสีโลวัดทองเลื่อน
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
0104/2559089 513 0295
54พระครูสุเขตตาภินันท์ อภินนฺโทวัดนาเจริญ
ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
0470/2559086 221 3943
55พระครูหิรัญศุภธาดา สิรินฺธโรวัดแม่ฮ้อยเงิน
ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
0305/2559081 021 1669
56พระครูอมรธรรมานุสิฐ วรธมฺโมวัดเนรมิตวิปัสสนา
ถนนด้านซ้าย-นครไทย ตำบลด้านซ้าย อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย 42120
0168/2559089 426 4233
57พระครูอาทรธรรมโมภาส โอภาโสวัดป่าธรรมโสภณ
ถนนราชมนู ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
0607/2559081 875 5966
58พระครูอุทิตปริยัตยาภรณ์ อคฺคปสนฺโนวัดป่าอ้อ
ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
0331/2559063 639 3517
59พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ พระปัญญา กลฺยาณธมฺโนวัดอัมพวัน
ตำบลดอนสาย อำเภอภู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 41130
0176/2559063 757 0229
60พระครูเกษมบุญญาทร เขมธโรวัดศรีสุรินป่ายาง
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
0188/2559086 230 1158
แสดงข้อมูล 51 - 60 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ