ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
61พระครูเมธีศาสนาธำรง วรเสโนวัดวังโน
ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130
0453/25590879523872
62พระครูโสภณมหิทธิธรรม มหิทฺธิโถวัดหนองใหญ่
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
0205/2559089 531 6727
63พระครูโสภณสุตาทร ฐานวโรวัดอนุภาษกฤษฎาราม
ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
0493/2559081 538 8052
64พระครูใบฏีกาฐิติพันธุ์ อิสฺสรธมฺโมวัดป่าอตุโลบุญญลักษม์
ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
0425/2559081 452 9665
65พระครูใบฏีกาโกวิท โกวิโทวัดบ้านสวน
ถนนบ้านแร่-ควนกุฎ ตำบลนครมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
0653/25590923514926
66พระจรรยารักษ์ คุตฺตสีโลวัดแจ้ง
ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
0389/2559091 849 3192
67พระจรัญ ญาณโสภโณวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
0121/2559-
68พระจรัส จนฺทโชโตวัดถ้ำพระหอ
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
0407/2559098 040 2706
69พระจรัสพงษ์ กวิสฺสรญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0011/2559087 993 6377
70พระจักรกฤษ วชิรญาโณวัดดอนคา
ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160
0307/2559093 284 6300
แสดงข้อมูล 61 - 70 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ