ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
71พระจักรกฤษณ์ ฐานงฺกโรวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0075/2559089 788 2443
72พระใบฎีกาจตุพล กามฉินฺโทวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0077/2559086 545 1148
73พระมหาอมรเทพ กิตฺติญาโณวัดจักรวรรดิราชาวาส
ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
0078/2559087 070 0042
74พระศราวุธ วรวฑฺฒโนวัดพระยายัง
ถนนพระราม 6 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
0080/2559087 555 4937
75พระสมพร ปสนฺโนวัดพรหมรังษี
ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
0081/2559084 320 3962
76พระทัศน์ กิจฺจทสฺสโนวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0082/2559081 567 0405
77พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธีวัดดอนเมือง
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
0083/2559085 355 2555
78พระชาญราศ ชาคริยญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0084/2559061 415 6146
79พระฐกฤต กิตฺติญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0085/2559-
80พระเรวัต เรวตญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0086/2559-
แสดงข้อมูล 71 - 80 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ