ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
71พระมหาสันติสุข สุขวฑฺฒโนวัดสีกัน(พุทธสยาม)
ถนนดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10400
0071/2559094 986 5921
72พระมหามิตรชัย ขนฺติโสภโณวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0072/2559085 218 3269
73พระพชรพล พชรเมธีวัดอัมพวัน
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0073/2559098 503 6401
74พระมหาปิยะนัฐ ปิยรตโนวัดใหม่ทองเสน
ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
0074/2559098 262 8614
75พระจักรกฤษณ์ ฐานงฺกโรวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0075/2559089 788 2443
76พระใบฎีกาจตุพล กามฉินฺโทวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0077/2559086 545 1148
77พระมหาอมรเทพ กิตฺติญาโณวัดจักรวรรดิราชาวาส
ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
0078/2559087 070 0042
78พระศราวุธ วรวฑฺฒโนวัดพระยายัง
ถนนพระราม 6 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
0080/2559087 555 4937
79พระสมพร ปสนฺโนวัดพรหมรังษี
ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
0081/2559084 320 3962
80พระทัศน์ กิจฺจทสฺสโนวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0082/2559081 567 0405
แสดงข้อมูล 71 - 80 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ