ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
71พระมหาสิงทอง โชติกาวัดทองนพคุณ
ถนนคลองสาน แขวงคลองสาน อำเภอคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
0262/2559095 518 1224
72พระคทา สคารโววัดทองบน
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0253/2559061 398 2785
73พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโยวัดทองศาลางาม
ตำบลปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ 10160
0291/2559091 449 2999
74พระครูสุวรรณกิจสุนทร ฐิตสีโลวัดทองเลื่อน
ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
0104/2559089 513 0295
75พระครูพิสนฑ์กิจจาทร ธมฺมกาโมวัดทับหมัน
ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
0373/2559081 283 3848
76พระมหาสุธน สุธโนวัดทางหลวง
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0109/2559089 564 5116
77พระมหาสุพจน์ สุวโจวัดทินกรนิมิต
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหม่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0097/2559087 020 2122
78พระครูสังฆรักษ์นรเสฏฐ์ วรเสฏฺโฐวัดทินกรนิมิตร
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0603/25590909099020
79พระปภูมิ วรชโยวัดทินกรนิมิตร
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0604/25590681916998
80พระรณชัย ญาณโสภโน วัดทุ่งหวัง
ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
0662/25590950246797
แสดงข้อมูล 71 - 80 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ