ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
81พระมหาสายคำ ปสนฺโนวัดไตรมิตรวิทยาราม
ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
0087/2559087 514 6012
82พระจันทร์ทัย เขมจนฺทญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0088/2559085 492 9126
83พระมหาณรงค์ฤทธิ์ วิสิฏฐญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0089/2559091 882 7096
84พระบวร ปวรธมฺโมวัดทองธรรมชาติ
ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
0090/2559097 103 3291
85พระสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโสวัดปทุมคงคา
ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
0091/2559084 457 0264
86พระปลัดธงไชย อภินนฺทญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0092/2559080 080 6219
87พระณรงค์ศักดิ์ ปญฺญาภาโรวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
0094/2559080 766 2077
88พระนิวัติ ปญฺญาวุฑโฒวัดโพธิญาณ
ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
0095/2559098 720 7459
89พระสถาพร สุขิโตวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
0096/2559098 442 7983
90พระมหาสุพจน์ สุวโจวัดทินกรนิมิต
ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหม่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
0097/2559087 020 2122
แสดงข้อมูล 81 - 90 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ