ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
1พระมหาวีรพล วีรญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0001/2558 
2พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญวัดบรมสถล
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0002/2558 
3พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธีวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0003/2558 
4พระฉัตรชัย กตปุญฺโญวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล
ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ 50190
0013/25580899997249
5พระมหาปรีดา โพธิสิริวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0001/2559089 073 0958
6พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธีวัดสังข์กระจาย
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
0003/2559087 812 4190
7พระมหาพลกฤษณ์ ฐิตเมธีวัดดาวดึงษาราม
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
0004/2559082 488 7634
8พระครูสุนทรธรรมพาที วรธมฺวาทีวัดนิมมานนรดี
ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯมหานคร 10160
0005/2559080 084 0089
9พระมหาพิษณุ รตนโสภโณวัดราชสิงขร
ถนนเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
0006/2559092 827 8221
10พระมหาชิต ชิตญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0009/2559089 479 1599
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ