ข้อมูลพระธรรมวิทยากร

ที่รูปชื่อ-ฉายา ที่อยู่/จังหวัด รหัสพระธรรมวิทยากร เบอร์โทรศัพท์
1พระครูสมุห์ยงยุทธ ธมฺมธีโรวัดสว่างอารมณ์
ถนนอุทัยธรรมสุนทร ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150
0600/2559 
2พระสมุห์ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโนวัดเจริญสุข
ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
0617/2559 
3พระมหานัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาวิณีวัดสะอาดเรืองศรี
ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
0623/2559 
4พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธีวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0003/2558 
5พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญวัดบรมสถล
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0002/2558 
6พระมหาวีรพล วีรญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0001/2558 
7พระฐกฤต กิตฺติญาโณวัดยานนาวา
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0085/2559-
8พระวิศวก ชานธฺมโมวัดโคกสะอาด
ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
0184/2559-
9พระจรัญ ญาณโสภโณวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
0121/2559-
10พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโนวัดหัวลำโพง
ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
0055/2559-
แสดงข้อมูล 1 - 10 รายการ. จากทั้งหมด 544 รายการ