Loading...

คลังข้อมูลรูปภาพ คลังข้อมูลรูปภาพ

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม , นางสาวเรณู รัตนชัยเดชา ผอ.กลุ่มงานกองทุนฯ ๘๐ พรรษา และเจ้าหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ออนไลน์ผ่านระบบซูม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวนผู้เข้าชม : 1146

กลับหน้าแรก
ชุดภาพที่เกี่ยวข้อง