Loading...

ข่าวประกาศกองทุนฯ ข่าวประกาศกองทุนฯ

การขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศขอรับงบประมาณสนับสนุน ครั้งที่ 2 2562.pdf

แบบฟอร์มโครงการ_พระสงฆ์.docx 

แบบฟอร์มโครงการ_หน่วยงาน องค์กร.docx

จำนวนผู้เข้าชม : 2558

กลับหน้าแรก