Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม : 1958

กลับหน้าแรก