Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการศาสนาขอเชิญร่วมลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า

กรมการศาสนาขอเชิญร่วมลงนามออนไลน์ ลด ละ เลิกเหล้า โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา 2566

ลิงค์สำหรับลงนามออนไลน์ ปฏิญาณตนงดเหล้า ลด ละ เลิกเหล้า

http://noalcohol.ddc.moph.go.th/

จำนวนผู้เข้าชม : 293

กลับหน้าแรก