Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนาชั้น ๑๒

จำนวนผู้เข้าชม : 1284

กลับหน้าแรก