Loading...

ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรม

ฐานข้อมูลพระสงฆ์โครงการพระธรรมวิทยากร

แสดง 81 ถึง 100 จาก 544 ผลลัพธ์
#รูปชื่อฉายารหัสพระธรรมวิทยากรที่อยู่เบอร์โทรศัทพ์วัด/หน่วยงานจังหวัด
81พระมหาพิสุทธิ์สิทฺธิเมธี0083/2559แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210085 355 2555วัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
82พระชาญราศชาคริยญาโณ0084/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120061 415 6146วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
83พระฐกฤตกิตฺติญาโณ0085/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120-วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
84พระเรวัตเรวตญาโณ0086/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120-วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
85พระมหาสายคำปสนฺโน0087/2559ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100087 514 6012วัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร
86พระจันทร์ทัยเขมจนฺทญาโณ0088/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120085 492 9126วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
87พระมหาณรงค์ฤทธิ์วิสิฏฐญาโณ0089/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120091 882 7096วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
88พระบวรปวรธมฺโม0090/2559ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600097 103 3291วัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานคร
89พระสุทธิพงษ์สุทฺธิวํโส0091/2559ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100084 457 0264วัดปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
90พระปลัดธงไชยอภินนฺทญาโณ0092/2559ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120080 080 6219วัดยานนาวากรุงเทพมหานคร
91พระณรงค์ศักดิ์ปญฺญาภาโร0094/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160080 766 2077วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม
92พระนิวัติปญฺญาวุฑโฒ0095/2559ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110098 720 7459วัดโพธิญาณนครพนม
93พระสถาพรสุขิโต0096/2559ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160098 442 7983วัดสิรินธรเทพรัตนารามนครปฐม
94พระมหาสุพจน์สุวโจ0097/2559ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหม่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000087 020 2122วัดทินกรนิมิตกรุงเทพมหานคร
95พระมหาทวีวชิรญาโณ0098/2559ถนนอุดมศรี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 087 195 9394วัดตะพานหินพิจิตร
96พระมหาสุวรรณสุวณฺโณ0099/2559ถนนตะพานหินบางมูลนาก ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110086 621 3046วัดไผ่หลวงพิจิตร
97พระมหาสายัญกตปุญฺโญ0100/2559ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000086 106 3964วัดเขาวังราชบุรี
98พระมหามานิตย์จารุวณฺโณ0101/2559ถนนราชมนู ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000081 947 9357วัดป่าธรรมโสภณลพบุรี
99พระไพรวัลย์โชติปญฺโญ0102/2559ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150099 198 1430วัดแสวงหาอ่างทอง
100พระสมุห์ศุภมิตรเมตฺตาสโย0103/2559ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150098 359 7713วัดแสวงหาอ่างทอง